Strona główna
Logowanie do serwisu XelionInternet
 

Zmieniaj regularnie swoje hasło!

Dla bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła do logowania w serwisie XelionInternet co 30 dni.

Twoje nowe hasło:

  • powinno różnić się od haseł wykorzystywanych dotychczas,
  • bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. ?, #, @, &),
  • nie powinno być używane w innych serwisach internetowych.

Aby zmienić hasło, w sekcji BEZPIECZEŃSTWO, poniżej "Hasło / PIN" wybierz opcję 'Zmiana hasła'.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. należy do Banku Pekao SA oraz UniCredit S.p.A.

2015 © Dom Inwestycyjny Xelion