Strona główna
Logowanie do serwisu XelionInternet
Informujemy, że ze względów technicznych, w chwili obecnej, nie są dostępne szczegółowe informacje dotyczące operacji na poszczególnych rejestrach funduszy inwestycyjnych. Przywrócenie dostępu do tych informacji nastąpi niezwłocznie po zakończeniu prac serwisowych.
 

Zmieniaj regularnie swoje hasło!

Dla bezpieczeństwa zalecamy regularną zmianę hasła do logowania w serwisie XelionInternet co 30 dni.

Twoje nowe hasło:

  • powinno różnić się od haseł wykorzystywanych dotychczas,
  • bezpieczne hasło powinno składać się z wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np. ?, #, @, &),
  • nie powinno być używane w innych serwisach internetowych.

Aby zmienić hasło, w sekcji BEZPIECZEŃSTWO, poniżej "Hasło / PIN" wybierz opcję 'Zmiana hasła'.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. należy do Banku Pekao SA oraz UniCredit S.p.A.

2015 © Dom Inwestycyjny Xelion